Historia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach

Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach powstała po zakończeniu II wojny światowej. Na pierwszym posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej w Skierniewicach w dniu 21 stycznia 1945r. uznano za konieczne uruchomienie zakładu mleczarskiego. W tym celu powołano zespół do zorganizowania i uruchomienia zakładu. Stanowiły go następujące osoby: Władysław Płaskota, Edward Woronowski, Jan Bobrowski.

W latach 1950 - 1956 staraniem Dyrekcji Okręgowego Oddziału Przemysłu Mleczarskiego w Łodzi i władz powiatowych wybudowano nowy Zakład Mleczarski w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 83. W roku 1958 nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółdzielni, Prezesem Zarządu został Wiesław Przedpełski a wiceprezesami Jan Bobrowski, Marceli Komorowski. Na przestrzeni lat zakład ten był rozbudowywany i modernizowany. Największą rozbudowę i modernizację przeprowadzono w latach 1974-1975 między innymi wybudowano importowaną Proszkownię mleka typu "G" o wydajności 400 tys. litrów na dobę. Modernizacji tej dokonano w czasie kiedy Prezesem Zarządu był inż. Jan Ochirko długoletni pracownik spółdzielczości mleczarskiej. W latach 80-tych ubiegłego wieku pomimo ciężkich czasów Mleczarnia rozwija się nadal, starając się sprostać swoim zadaniom. Po przełomie polityczno-gospodarczym w 1989 roku OSM w Skierniewicach zaczęła modernizować produkcję i dostosowywać się do wymogów rynku oraz potrzeb nowych klientów.

Galeria

Lata 1945 - 1989

w mleczarni

W Mleczarni

w mleczarni

W Mleczarni

w mleczarni

W Mleczarni

w mleczarni

W Mleczarni

nalewanie mleka do butelek

Nalewanie mleka do butelek

Pakowanie masła

Pakowanie masła

Żółte sery w magazynie

Żółte sery w magazynie

Instalacja do produkcji mleczarskiej

Instalacja do produkcji mleczarskiej

Narada w Mleczarni - 1967

Narada w Mleczarni - 1967