Praca

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach zatrudni

Kierownika Działu Skupu Mleka

 • Zadania:
 • zarządzanie pracą w dziale skupu
 • współpraca z hodowcami bydła mlecznego
 • doradztwo oraz instruktaż dla producentów mleka w zakresie produkcji mleka i żywienia bydła mlecznego
 • pozyskiwanie nowych dostawców mleka dla Spółdzielni
 • negocjacje z dostawcami mleka
 • monitorowanie rynku skupu mleka
 • przygotowywanie ofert i materiałów informacyjnych dla producentów mleka
 • przygotowywanie sprawozdań i analiz
 • kontrolne pobieranie prób mleka
 • Wymagania:
 • wykształcenie wyższe rolnicze i doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność i dynamiczność w działaniu
 • znajomość zagadnień z zakresu hodowli bydła mlecznego
 • dobra współpraca z rolnikami-dostawcami mleka do Spółdzielni
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Oferujemy korzystne i stabilne warunki pracy w Spółdzielni z długoletnią tradycją na rynku, na stanowisku mającym realny wpływ na jej rozwój. Możliwość kreowania ścieżki własnego rozwoju. Rozbudowany pakiet szkoleń. Korzystanie ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kierownika Działu Handlu i Marketingu

Idealnym kandydatem będzie osoba, której pasją jest handel i kontakt z klientem.

 • ZADANIA:
 • zarządzanie pracą zespołu handlowego,
 • kreowanie i realizacja średnio i długoterminowych strategii sprzedaży,
 • zawieranie umów z kontrahentami i bieżąca ich aktualizacja,
 • utrzymanie dobrych relacji biznesowych z klientami,
 • monitorowanie i analiza danych rynkowych dot. klientów i konkurencji,
 • reprezentowanie spółdzielni na spotkaniach oraz wydarzeniach branżowych,
 • organizacja i nadzór nad pracą zespołu,
 • WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność i dynamiczność w działaniu,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych i zawierania kontraktów,
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,

Oferujemy korzystne i stabilne warunki pracy w Spółdzielni z długoletnią tradycją na rynku, na stanowisku mającym realny wpływ na jej rozwój. Możliwość kreowania ścieżki własnego rozwoju. Rozbudowany pakiet szkoleń. Korzystanie ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kierownika zmiany w zakładzie produkcyjnym

 • WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe ze znajomością branży mleczarskiej
 • znajomość zagadnień technologii produkcji wyrobów mleczarskich oraz funkcjonowania systemów zapewnienia jakości
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • praktyka w kierowaniu zespołem pracowników oraz procesem produkcji

Laboranta

 • WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • znajomość zagadnień laboratoryjnych w zakresie oceny surowca i produktów mleczarskich
 • znajomość funkcjonowania systemów zapewnienia jakości
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • praktyka na podobnym stanowisku

Specjalistę ds. księgowości

 • WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • znajomość zagadnień z prowadzeniem pełnej dokumentacji w firmie
 • znajomość zagadnień z zakresu podatków kosztowych
 • obsługa programów komputerowych
 • staż potwierdzający praktykę księgową
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferty proszę kierować na adres:

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach

96-100 Skierniewice

ul.Jana III Sobieskiego 83

e-mail: sekretariat@osmskierniewice.pl, tel. 46 8343400

Dziękujemy za nadesłane oferty i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenia i przetargi

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot. zakupu linii wyparki do pobrania w formacje .pdf:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zadania planowanego do współfinansowania w ramach PROW 2014 – 2020 poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup linii wyparki

1. Nazwa Beneficjenta: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach

2. Przedmiot zamówienia: Zakup linii wyparki

Zapytanie Ofertowe oraz Oświadczenia o braku powiazań kapitałowych lub osobowych do pobrania w formacie pdf: