Zmiana w składzie zarządu

Od 1 maja 2019 roku nastąpiła zmiana w składzie Zarządu OSM w Skierniewicach  funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Pan Robert Dariusz Maj, Wiceprezesa Zarządu Pan  Edward Sikora

Zmiana w składzie zarządu

Inne Aktualności

Długoletni pracownik Osm Skierniewice ....

Długoletni pracownik Osm Skierniewice ....

11-13 marca 2018 - Food Show w Katowicach

11-13 marca 2018 - Food Show w Katowicach

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Regulamin plików cookies