Oferty proszę kierować na adres:

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach

96-100 Skierniewice

ul. Jana III Sobieskiego 83

e-mail: sekretariat@osmskierniewice.pl, tel. 46 8343400

Dziękujemy za nadesłane oferty i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Operator maszyn dozująco-paczkujących oraz kierowca wózka transportowego

Operator maszyn i urządzeń dozujących i paczkujących oraz kierowca wózka transportowego

  • wykształcenie średnie lub zawodowe
  • uprawnienia UDT w kat.II WJO do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych
  • aktualne orzeczenie lakarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Zapraszamy do aplikowania na adres e-mail:sekretariat@osmskierniewice.pl.

Uprzejmie informujemy,że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Specjalista ds. technicznych

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach zatrudni pracownika na stanowisko:

 

Specjalista ds. technicznych

Zakres obowiązków:

• prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i prawidłową gospodarką środkami trwałymi

• prowadzenie i archiwizacja dokumentacji technicznej,eksploatacyjnej maszyn i urządzeń,
• nadzór nad prawidłowym działaniem aparatury kontrolno-pomiarowej i sporządzanie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,
• prowadzenie dokumentacji technicznej zgodnie z procedurami Systemu Zarządzania Jakością
oraz BRC,
• załatwianie bieżących spraw z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń w celu zapewnienia prawidłowego cyklu produkcyjnego.

Wymagania :

• preferowane jest wykształcenie techniczne o profilu mechanicznym,elektronicznym
lub elektrycznym,
• wiedza techniczna oraz doświadczenie na podobnym stanowisku,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
• dobra organizacja pracy, dokładność, sumienność,
• aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

 


Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Klauzula RODO

Część informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach ul. Jana III Sobieskiego 83, 96-100 Skierniewice.
2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji ogłoszonych przez administratora.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Regulamin plików cookies