Historia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach

Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach powstała po zakończeniu II wojny światowej. Na pierwszym posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej w Skierniewicach w dniu 21 stycznia 1945r. uznano za konieczne uruchomienie zakładu mleczarskiego. W tym celu powołano zespół do zorganizowania i uruchomienia zakładu. Stanowiły go następujące osoby: Władysław Plaskota, Edward Woronowski, Jan Bobrowski. Uruchomienie produkcji i powołanie Spółdzielni nastąpiło w 1946 roku w adoptowanym budynku przy ul. 1 Maja. W skład pierwszego zarządu weszli: Jan Bobrowski, Marceli Komorowski i Władysław Plaskota.

 

W latach 1950 - 1956 staraniem Dyrekcji Okręgowego Oddziału Przemysłu Mleczarskiego w Łodzi i władz powiatowych wybudowano nowy Zakład Mleczarski w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 83. W roku 1958 nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółdzielni, Prezesem Zarządu został Wiesław Przedpełski a wiceprezesami Jan Bobrowski, Marceli Komorowski. Na przestrzeni lat Mleczarnia była rozbudowywana i modernizowana. Największy rozwój przypada na lata 1974-1975, wtedy między innymi wybudowano importowaną proszkownię mleka typu "G" o wydajności 400 tys. litrów na dobę. Modernizacji tej dokonano w czasie kiedy Prezesem Zarządu był inż. Jan Ochirko długoletni pracownik spółdzielczości mleczarskiej. W latach 80-tych ubiegłego wieku pomimo ciężkich czasów Mleczarnia rozwija się nadal, starając się sprostać swoim zadaniom. Po przełomie polityczno-gospodarczym w 1989 roku OSM w Skierniewicach zaczęła unowocześniać produkcję i dostosowywać się do wymogów rynku oraz potrzeb nowych klientów.

OSM w Skierniewicach
- czasy obecne

Dobre wyniki ekonomiczne Spółdzielni zawdzięczamy ścisłej współpracy Zarządu z Radą Nadzorczą i producentami mleka - członkami spółdzielni oraz doświadczonej załodze. Obecnie Spółdzielnia zrzesza ok. 300 członków z terenów powiatów skierniewickiego, żyrardowskiego, rawskiego i łowickiego a zatrudnia 137 osób. Kontakty handlowe OSM w Skierniewicach obejmują całą Polskę oraz wiele rynków świata za sprawą eksportu mleka i serwatki w proszku. Obecnie naszym głównym produktem jest ser mozzarella, którego produkcję rozwijamy i modernizujemy od początku lat 90-tych ubiegłego wieku.

 

Bierzemy aktywny udział w targach, konkursach branżowych, możemy pochwalić się wieloma certyfikatami i nagrodami, które są dowodem na to, że dbamy o najwyższą jakość naszych produktów mleczarskich.

 

OSM w Skierniewicach wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001 zintegrowany z systemem HACCP zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Żywnościowym i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 852/2004 z 29.04.04 oraz polskimi wymaganiami prawnymi. System Zarządzania Jakością w OSM w Skierniewicach obejmuje wszystkie wymagania normy ISO 9001:2000 oraz wdrożyliśmy system zarządzania z wymaganiami normy BRC FOOD.

Regulamin plików cookies