Oferty proszę kierować na adres:

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach

96-100 Skierniewice

ul. Jana III Sobieskiego 83

e-mail: sekretariat@osmskierniewice.pl, tel. 46 8343400

Dziękujemy za nadesłane oferty i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

KIEROWNIK ZMIANY W PROSZKOWNI

  • wykształcenie wyższe techniczne,technologiczne(mile widziana znajomość branży mleczarskiej)
  • znajomość zagadnień technologii produkcji proszkowanych wyrobów mleczarskich

  • umiejętność kierowania zespołem pracowników i procesem produkcji

  • znajomość funkcjonowania systemów zapewnienia jakości

  • dyspozycyjność związana z systemem pracy zmianowej

  • aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

LABORANT

Laborant

 

- wykształcenie wyższe kierunkowe ( technologia żywności,biologia, chemia),

- znajomość zagadnień laboratoryjnych w zakresie oceny surowca i wyrobów mleczarskich,

- znajomość funkcjonowania systemów zapewnienia jakości,

- gotowość do pracy w systemie zmianowym,
- mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium,

- aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Operator maszyn dozująco-paczkujących oraz kierowca wózka transportowego

Operator maszyn i urządzeń dozujących i paczkujących oraz kierowca wózka transportowego

  • wykształcenie średnie lub zawodowe
  • uprawnienia UDT w kat.II WJO do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych
  • aktualne orzeczenie lakarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Zapraszamy do aplikowania na adres e-mail:sekretariat@osmskierniewice.pl.

Uprzejmie informujemy,że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Klauzula RODO

Część informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach ul. Jana III Sobieskiego 83, 96-100 Skierniewice.
2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji ogłoszonych przez administratora.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Regulamin plików cookies